Vzpomínky

 

Tu někde pod nebeskou bránou,
tu v zemi pod nebeskou bránou
už spíš.

Na stráni my běhali dlouze,
všem napříč jen dětské touze
vždyť víš.

Jak šel čas zase k dálkám,
život si ideál ztrácí
ty sníš.


Vždyť znáš nejlíp ty rány,
které bolé i v srdci tvém,
rány bolavé.

Dnes stojíš před nebeskou bránou.
Dnes stojíš před nebeskou bránou,
Jdeš blíž.

Sepnu ruce s modlitbou,
vzpomínky nám zůstanou.
Až osuším slzí proud,
vím, kde najdu duši tvou.


V oblacích našel si otce,
v oblacích našel si matku svou,
matku nebeskou.

Sepnu ruce s modlitbou…